Ana içeriğe atla
rektör

 

Uygulamalı eğitim bakımından ilklere imza atan ve bu alanda hızla ilerleyen üniversitemizde, özellikle son dönemlerde sıkıntı yaşanan nitelikli eleman yetiştirme noktasında çeşitli sektörlere ve dolayısıyla Türkiye’ye önemli katkılar sağlıyoruz. Yeni kurulan bir üniversite olmamıza rağmen ekip arkadaşlarımızın yoğun gayretleriyle önemli başarılar elde ettik. Burada özellikle bilim, teknoloji, spor ve turizm gibi alanlarda elde edilen başarıların ön planda olduğunu söyleyebiliriz.

Gerek fiziksel gerekse organizasyonel anlamda yapılanma çalışmaları devam eden üniversitemizde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün yanı sıra 6’sı aktif 8 fakülte ve 11’i aktif 15 meslek yüksekokulu bulunuyor. Ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaç ve önceliklerini de göz önünde bulundurarak birimlerimizde tematik alanları gözettiğimiz ihtisaslaşmış yeni eğitim birimleri oluşturmaya devam ediyoruz. Kalitemizin dış uzman kurumlar tarafından denetlenerek ortaya konulması öncelik verdiğimiz başlıklar arasında yer alıyor. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz akreditasyon çalışmaları neticesinde çok sayıda akredite olmuş ve süreçleri devam eden bölümlerimiz bulunmaktadır. Sahada yer almayı önemseyen bir üniversite olarak çeşitli kollardaki paydaşlarımızla verimli ilişkiler kurmak ve bu ilişkilerimizi geliştirmek için gayret ediyoruz. AR-GE faaliyetlerimize de daha çok bu çerçevede yön vererek bünyemizde oluşturduğumuz 17 araştırma ve uygulama merkezimizle etkin bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Oluşturduğumuz stratejik planımız doğrultusunda sergileyeceğimiz stratejik yönetim, üniversitemizin tüm alanlarında hedeflediğimiz iyileştirme ve geliştirme faaliyetleri ve kalitede devamlılığı sağlamak amacıyla ‘Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kalite Komisyonu’nu kurduk. Kalite yönetim sistemimiz ve Kalite Komisyonumuzla bu anlamdaki tüm süreçleri etkin ve düzenli bir şekilde yürütmeyi amaçlıyoruz.

Temel değerlerimizi globalleşen dünyada bir üniversitenin üstlenmesi gereken kritik rollerin hepsini kuşatacak şekilde belirledik. Bunlar arasında; uygulamalı eğitim, çözüm odaklı Ar-Ge, sürekli gelişme, etik sorumluluk, akademik özgürlük ve katılımcı yönetişim yer alıyor. Belirlediğimiz bu değerlerin üniversitemizin ufkunu ve hedeflerini açıkça ortaya koyduğu kanaatini taşıyoruz.

Tüm süreçlerimizi topluma hizmet etmeye, sektörün beklentilerine çözüm üretmeye ve yeniliklere imza atmaya yönelik olarak işletiyoruz. Bu nedenle ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarımızı tek taraflı olarak değil, paydaş beklenti ve görüşlerini dikkate alarak geliştirdik. Hayata geçirdiğimiz +1 uygulamalı eğitim modeli, ülkemizde birçok üniversiteye örnek oldu. ‘Sahaya inmeden olmaz’ düsturu ile sadece kampüste değil aynı zamanda sahanın her alanındayız. Öğrencilerimizi sektörle birlikte geleceğe hazırlıyor; tüm tarafların memnun olduğu, çözüm üreten “kazan –kazan” politikasını benimsiyoruz.

Kısa sürede kat ettiğimiz önemli mesafede büyük rolleri olan; kurum kültürünün, verimli bir çalışma ve huzurlu bir eğitim ortamının oluşmasına katkı sağlayan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, kalite süreçlerini kısa sürede benimseyen ve stratejik hedeflerimizi yerine getirirken katma değer sağlayan tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

 

     Rektör                      

Prof. Dr. Mehmet SARIBIYIK